Jäsenyys

JÄSENMAKSU 2017

Hei satukalliolainen!

Uusi toimintakausi on jälleen käynnissä. Vuosikokous päätti säilyttää jäsenmaksun 10€ / hlö. Yritysjäsenmaksu on 30€. Jäsenmaksun voi maksaa asukasyhdistykselle Satukalliopäivänä K kaupalla 13.5. tai suoraan tililleTILINUMERO: FI40 5092 0920 1918 04

Mainitsethan viestitiedoissa jäsenten nimet ja osoitteet jäsenrekisteriä varten.

Keväisin terveisin,

Satukallion asukasyhdistys ry