Toimintasuunnitelma

SATUKALLION ASUKASYHDISTYS ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Yhdistyksen toimintaperiaate:Asukasyhdistyksen tavoitteena on edistää toiminta-alueensa asumisviihtyvyyttä, liikenne- ja asumisturvallisuutta sekä asukkaittensa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

Toimintasuunnitelma

  • seurata asumisturvallisuutta ja viihtyvyyttä
  • seurata liikenneturvallisuutta
  • tiedottaa mahdollisista epäkohdista alueellamme
  • tehdä parannusehdotuksia kaupungille mm. liikenneturvallisuudesta
  • olla mukana koulun kanssa yhteisvastuullisessa lasten ja nuorten kasvatustyössä
  • edistää ja tukea asukkaittensa liikunnallisia harrastuksia

Lisäksi vuonna 2015 pyritään järjestämään seuraavat tapahtumat:

Talvi – sääntömääräinen vuosikokous

Kevät – kevättapahtuma lähikaupalla

Joulu – glögitarjoilu lähikaupalla

Myös pyritään selvittämään asukkaita kiinnostavia asioita ja näiden pohjalta järjestämään tapahtumia ja toimintaa.

Talous

Asukasyhdistyksen varainhankinta tulee perustumaan edelleen jäsenmaksu- ja omalla toiminnalla saatuihin tuloihin.

Tiedotus

Tiedotus jatkuu lähikaupalla olevalla asukasyhdistyksen ilmoitustaululla, pari kertaa vuodessa koteihin jaettavilla tiedotteilla sekä yhdistyksen kotisivuilla.